Ver prácticas profesionales en los cursos de cocina y pasteleria

Pràctiques en els cursos professionals

Actualizado 6 de abril de 2018

Pràctiques Extracurriculars en els cursos professionals de cuina i pastisseria

Tots els cursos de cuina i pastisseria professionals contemplen convenis de pràctiques professionals.

Subjecte a les necessitats, obligacions i inquietuds pròpies de cada alumne, el Centre no obliga a realitzar cap tipus de pràctiques professionals obligatòries, en els cursos de cuina i pastisseria professionals, fora de l’horari del Curs Escolar comunicat al calendari corresponent.

Per això, tot alumne que desitgi realitzar aquest tipus de pràctiques professionals, haurà de realitzar una sol·licitud per escrit a Adreça, una vegada complert un semestre de curs. El Centre facilitarà la destinació perquè l’alumne pugui realitzar les pràctiques professionals d’acord amb els seus interessos i disponibilitat a cada moment de les empreses col·laboradores.

Únicament podran realitzar aquesta sol·licitud, els alumnes que:

  • Mantinguin un ritme d’estudis que els capaciti per realitzar aquestes pràctiques.
  • Tinguin un nivell d’assistència a classe satisfactori.
  • Hagin complert un semestre de curs.
  • Estiguin al corrent de pagaments.

La sol·licitud del conveni de pràctiques professionals, en cas de menors d’edat, haurà d’anar sempre signada per Pares o Tutors.
Les pràctiques professionals realitzades es consideren no remunerades per part de les empreses col·laboradores i no afectaran a l’expedient acadèmic de l’alumne.

Una vegada signat el conveni de Pràctiques Professionals, l’alumne assumirà l’obligació de complir-les en el període pactat, fent-se responsable de qualsevol tipus d’indisciplina o negligència que pogués originar una falta greu.

En cap cas se signarà conveni de pràctiques si no s’està al corrent de pagaments o les avaluacions trimestrals o anuals no han estat superades.

Pràctiques Curriculars en els cursos de formació en Cuina i Restaurant

Independentment de les classes pràctiques que s’integren dins del programa d’estudis comunicat a inicis de cada curs, els alumnes de segon i tercer any del Curs de Formació en Cuina i Restaurant, hauran de realitzar un nombre d’hores pràctiques determinades en el pràctiques professionals d’acord amb els seus interessos i disponibilitat a cada moment de les Saló Gastronòmic de l’Escola.

Els alumnes estaran obligats a realitzar aquest nombre d’hores pràctiques anuals d’acord amb les necessitats de l’Escola i la disponibilitat de l’alumne, per poder accedir als exàmens de final d’avaluació.

Els alumnes de primer curs podran sol·licitar les pràctiques en el Saló Gastronòmic a petició pròpia, d’acord amb el seu rendiment Escolar i l’aprovació per part del Responsable de Cuina del Saló Gastronòmic.

Les pràctiques realitzades en el Saló Gastronòmic Terra, seran compensades econòmicament a l’efecte de despeses de desplaçament, alimentació, despeses extra, etc

Si tens alguna consulta o dubte més sobre el tema de pràctiques professionals, pots consultar aquests articles

CASTELLANO

Copyright by

Escuela de Cocina TERRA D’ESCUDELLA

Bofarull, 46

08027 Barcelona, España

93 349 10 19

terrad.es © 2018 v.2.1