cuina professional a barcelona

Cursos de cuina i pastisseria per a professionals

Actualitzat 10 març 2018

Orientació dels Cursos de Cuina i Pasteleria per a Professionals

Qualsevol persona que cuini o tingui interès per la cuina, pot beneficiar-se de noves idees. A més de comprendre que hi ha gestos tradicionals totalment inútils, entendrà que el seu treball pot resultar més lleuger. Fent-ho d’una altra forma. De la mateixa manera, ha d’aprendre que els processos que encara realitza sense entendre, són senzills principis físics i químics. Aconseguirem deixar de témer al fracàs de les receptes. En altres paraules, que hi ha regles amb les quals es poden controlar les despeses, oferint plats de qualitat.

Aquesta reforma, sens dubte, haver d’anar acompanyada d’una formació. Els coneixements obsolets haurien de desaparèixer de les cuines i ser substituïts per uns altres més nous, que per descomptat, són els que hem de transmetre als qui vulguin aprendre a cuinar. En suma, tenim el deure conduir-los per un camí més recte que el que ens ha tocat recórrer, sense oblidar mai el camí pel qual hem arribat.

El futur dels Cursos de cuina i Pastisseria per a Professionals

La tendència a la universalitat, a la globalització, a la mescla o el mestissatge, de fet, és una característica de la nostra època. La Cuina actual, serà difícil de comprendre, si no entenem la mescla com a principi fonamental de l’evolució.

La suposada contradicció de la Ciència culinària moderna, amb la seva metodologia analítica, és a dir, la separació entre el que és ciència i és art, la qual cosa és metòdic i és artístic, la cuina moderna i la cuina clàssica, sempre tindran un lloc de trobada en aquest camp pacífic. El sentit comú.

La nostra orientació és científica i artística, utilitzem el coneixement per arribar a una activitat tan humana, com és l’alimentació.

Els nostres Cursos de Cuina i Pastisseria per a Professionals

FORMACIÓ EN GESTIÓ DE CUINA I RESTAURANT| Cursos de Formació de 2 o 3 anys
CUINA I PASTISSERIA| Cursos Anuals de 9 mesos que inicien 225-350-450-650 hores
CUINA| Cursos Anuals de 9 mesos que inicien trimestralment 225-350-450 hores
PASTISSERIA I REBOSTERIA| Cursos Anuals de 9 mesos que inicien trimestralment 225-350-450-550 hores

Preu dels Cursos de Cuina i Pastisseria per a Professionals en Terra d’Escudella


Nota: en tot els cursos cal afegir un concepte de matricula de 480€

  • Classes teòriques i pràctiques
  • Material de classe
  • Accés a ofertes de treballs i pràctiques
  • Accés a zona d’Alumnes i material descargable

 

Funcionament dels Cursos de Cuina i Pastisseria per a Professionals

Les classes teòriques i les pràctiques avaluables, integrades dins de tots els cursos professionals, es realitzen en les pròpies instal·lacions del Centre.

En els Cursos de Formació de dos o tres anys, es realitzaran pràctiques obligatòries, fora dels horaris del programa de cursos, en el Saló Gastronòmic de Centre.

Durant els cursos de cuina i pastisseria per a professionals es realitzaran proves periòdiques per comprovar l’evolució de l’alumne. La no assistència a la convocatòria d’exàmens o no presentar els projectes sol·licitats, suposarà el suspens de l’assignatura corresponent. El dret a examens i continuïtat en el curs, està subjecte a la complir com a mínim un 75% de les hores lectives de curs.

Trimestralment, el Centre remetrà un informe acadèmic, sobre el comportament, faltes d’assistència, retards i evolució de l’alumne.

Per accedir a nivells superiors s’haurà d’haver superat els cursos anteriors i estar al corrent de pagaments.

Els alumnes tindran dret a sol·licitar pràctiques no remunerades que s’establiran amb empreses del sector mitjançant un conveni.

Tots els Cursos de Cuina i Pastisseria per a Professionals estan subjectes al compliment de les Normatives del Règim Intern del Centre.

    Sol·licitud de Matricula per als cursos de cuina i pastisseria per a professionals     

Pràctiques en els Cursos Professionals de cuina i pastissería

Els alumnes dels Cursos Professionals de cuina i pastisseria a petició pròpia, poden sol·licitar la realització de pràctiques de formació en cuina i pastisseria *extracurriculares en diferents Restaurants o en el Saló Gastronòmic de l’Escola, mitjançant la signatura d’un conveni escolar.
Únicament podran realitzar aquesta sol·licitud, aquells els alumnes que mantinguin un nivell d’estudis que els capaciti per realitzar aquestes pràctiques i estiguin al corrent de tots els pagaments.
La sol·licitud del conveni, en cas de menors d’edat, haurà d’anar signada per Pares o Tutors.
Les pràctiques realitzades es consideren no remunerades per part de les empreses col·laboradores i no afectaran a l’expedient acadèmic de l’alumne.

Mes Informació

Formació reconeguda

La formació és determinant per realitzar bé el nostre treball i ser així més competitius. Però també es necessita un esforç perquè aquesta formació sigui valorada i reconeguda.

En el nostre cas, la formació i l’esforç son reconeguts pels clients que accedeixen setmanalment al Saló Gastronòmic, col·locant als nostres alumnes, la nostre escola i al nostre Restaurant, en els nivells més alts des de fa anys.

Veure Opinions

CASTELLANO

Copyright by

photo of

Escuela de Cocina TERRA D’ESCUDELLA

Bofarull, 46

08027 Barcelona, España

93 349 10 19

terrad.es © 2018 v.2.1