Altres informacions

Actualitzat 25 de gener de 2017

Funcionament

L’Escola de Cuina i Pastisseria es reserva el dret de poder modificar dies i horaris de classe. Sempre prèvia comunicació a l’alumnat, per motius de professorat.

Les classes s’imparteixen de dilluns a dissabtes en funció dels cursos. Exceptuant els mesos d’agost i setembre en els quals no hi ha activitat Escolar.

El Centre compleix amb el Conveni Col·lectiu Autonòmic de l’Ensenyament Privat de Catalunya. En el seu article n: 72, obliga als Centres d’Ensenyament a contractar una pòlissa d’Assegurances d’accidents per a tots els alumnes matriculats.

Reglament Escolar

L’Escola estableix una Normativa de Funcionament, garantint els drets i les obligacions dels alumnes matriculats.
Aquestes Normes són d’obligat compliment per ambdues parts. Són acceptades i admeses al moment de la signatura del Contracte de Matrícula.
Les disposicions del present extracte del reglament podran ampliar-se i anul·lar-se si adreça així ho estima oportú, òbviament d’acord amb les necessitats lògiques de cada moment.
Atenent al tipus de curs realitzat existiran una sèrie de disposicions especials. Seran comunicades a compte a l’alumnat, per tant, el compliment serà igualment exigit, originant les sancions oportunes en cas de no haver estat observades.

    Reglament de l'Escola de Cuina i Pastisseria     

Instal·lacions

Les Instal·lacions han estat revisades i normalitzades per Empreses de Gestió de Qualitat. Homologades pel» *Departament de Treball, Industría i Energia» de la Generalitat de Catalunya. Complint amb les Normatives d’instal·lació i seguretat que exigides per a un local de Pública Concurrència.
El seu equipament i maquinària, com a conseqüència permeten l’aplicació de les tècniques i sistemes de cuina requerits pels professionals i empreses del sector.

Borsa de treball

Si tens una empresa o ets Responsable del Dpt de Recursos Humans i estas buscant personal. Pots comunicar-nos la teva oferta omplint el document d’Oferta de treball.

Oferta de treball

L’Escola col·labora conjuntament amb la consultora especialitzada *Prous *Consulting. Per a la inserció laboral en empreses del sector, utilitza convenis de pràctiques que faciliten l’accés al mercat laboral.

CASTELLANO