Cursos de Formació en Cuina i Restaurant

Cursos de Formació en Cuina i Restaurant

Actualitzat el 10 d’abril de 2018

Cursos de Formació en Cuina i Restaurant

Els Cursos de Formació en Cuina i Restaurant tenen una durada de 2 o 3 anys, entre els mesos d’Octubre a Juny, amb horari exclusivament de matí. El curs va destinat a joves futurs professionals que desitgin rebre una sòlida formació teòric-pràctica. L’objecte és poder desembolicar-se posteriorment amb facilitat en el seu àmbit laboral.

Primer: Els Cursos de Formació en Cuina i Restaurant consten d’uns continguts Teòrics i unes hores Pràctiques. Les classes s’imparteixen de forma independent, recolzats per uns dossiers formatius creats per l’Escola.
Segon: Trimestralment es faran proves teòric-pràctiques, amb la intenció de valorar l’evolució individual de cada alumne. Els alumnes hauran de realitzar periòdicament uns projectes teòric-pràctics. Seran imprescindibles presentar-los en les dates assenyalades prèviament pel professorat. En cas contrari no es podran realitzar els exàmens corresponents a l’avaluació.
Tercer: Per a la incorporació al curs es requereix realitzar una entrevista personal i presentar tota la documentació sol·licitada pel Centre al moment de la Matriculació.

Cursos de Formació en Cuina y Restaurant

Informació dels Cursos de Formació en Cuina i Restaurant

Cursos de Formació en Cuina i Restaurant 2 anys OBRIM MATRICULES AL ABRIL 2018

Cursos de Formació en Cuina i Restaurant 3 anys OBRIM MATRICULES AL ABRIL 2018

Objectiu dels Cursos de Formació en Cuina i Restaurant

Curt i mig termini: Al principi es pretén dotar a l’alumne amb uns coneixements teòrics i pràctics que li permetin desenvolupar el treball de cuiner al món laboral.
Mitjà i llarg termini: Després es forma a l’alumne en uns coneixements de gestió en cuina i restaurant que li capacitin per adquirir el càrrec de Cap de Cuina o optar pel muntatge d’un negoci.

Pràctiques en els Cursos de Formació en Cuina i Restaurant

Els alumnes a petició pròpia, poden sol·licitar la realització de pràctiques extracurriculars en diferents Restaurants o en el Saló Gastronòmic de l’Escola, mitjançant la signatura d’un conveni.
Únicament podran realitzar aquesta sol·licitud, aquells els alumnes que mantinguin un nivell d’estudis que els capaciti per realitzar aquestes pràctiques i estiguin al corrent de tots els pagaments.
La sol·licitud del conveni, en cas de menors d’edat, haurà d’anar signada per Pares o Tutors.
Les pràctiques realitzades es consideren no remunerades per part de les empreses col·laboradores i no afectaran a l’expedient acadèmic de l’alumne.

Pràctiques en el Saló «Terra»

Independentment de les classes pràctiques que s’integren al programa d’estudis comunicat a inicis de cada curs, els alumnes de segon i tercer any hauran de realitzar un nombre obligatori d’hores pràctiques Curriculars determinades en el Saló Gastronòmic de l’Escola, per poder accedir als exàmens de final d’avaluació.  S’establiran d’acord amb les necessitats de l’Escola i la disponibilitat de l’alumne.
Els alumnes de primer curs podran sol·licitar les pràctiques en el Saló Gastronòmic. S’aprovaran per part del Responsable de Cuina del Saló Gastronómico.de acord amb el seu rendiment Escolar.

Veure Opinions

CASTELLANO

Copyright by

photo of

Escuela de Cocina TERRA D’ESCUDELLA

Bofarull, 46

08027 Barcelona, España

93 349 10 19

terrad.es © 2018 v.2.1